Home

Team

Klant-ervaringen

Contact

Rooster

Voorwaarden Skype consult Solidhealth

 

De voedingscoaches van Solidhealth verstrekken voedingsadviezen volgens de richtlijnen van het Voedingscentrum en Puur Gezond.

 

Het programma van SolidHealth is geen dieet maar begeleiding naar een gezond eetpatroon voor volwassenen en kinderen.

 

SolidHealth is niet verantwoordelijk voor het niet juist opvolgen van de voedings- en/of beweegadviezen.

 

U dient een eventuele afzegging van een consultafspraak minimaal 24 uur van tevoren te melden. Wij vragen begrip voor het feit dat wij anders genoodzaakt zijn de standaard consultprijs in rekening te brengen omdat de voor u gereserveerde tijd dan niet meer ingevuld kan worden.

 

Op al het materiaal van SolidHealth berust copyright. Niets van het verstrekte materiaal mag, zonder schriftelijke toestemming van de auteur Nancy von Ranzow Teurlings, worden verveelvoudigd, opgeslagen, gedigitaliseerd of op welke andere manier dan ook worden gebruikt.

 

Indien een Solidhealth voedingscoach onverhoopt arbeidsongeschikt wordt, kan de cliënt en/of de ouders/verzorgers geen rechten doen gelden om gemaakte afspraken na te komen.

 

Bij eventuele geschillen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal SolidHealth een mediator aanstellen. Zijn/haar beslissing zal daarbij bindend zijn.

 

Een SolidHealth voedingscoach is aangesloten bij de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland. Daardoor kan een deel vergoed worden door de zorgverzekering als u aanvullend verzekerd bent. Kijk u hiervoor op onze website www.solidhealth.nu.

 

Een consult via skype dient plaats te vinden op het afgesproken tijdstip. De cliënt belt in en de voedingscoach zit klaar.

 

Mocht de verbinding verbreken tijdens een skype consult of er kan geen verbinding gemaakt worden, dan wordt de afspraak verschoven naar een ander tijdstip of datum via mail of telefoon.

 

De cliënt dient zichzelf thuis te wegen en te meten. Dit wordt verder toegelicht tijdens de consulten.

 

Mocht de factuur niet vergoed worden door de zorgverzekering dan is SolidHealth niet aansprakelijk voor terugbetaling.

 

De factuur wordt vooraf betaald door cliënt via een bankoverschrijving. Daarna dient de cliënt eventueel de factuur zelf in.

 

De cliënt is gediend om minimaal drie consulten af te nemen. Ook kan er gekozen worden voor een pakket.

Zie voor meer informatie http://www.solidhealth.nu/prijslijst.html

 

 

Terug naar het inschrijfformulier